ON-LINE POPTÁVKA NA NOVÉ BYDLENÍ

#02 – ON-LINE KOMUNIKACE – zájem o nemovitost, službu nebo chci jen kontaktovat zpět

Uveďte přibližný měsíc a rok (MM/RRRR)
Uveďte Vaši finanční situaci, vysvětlete postup financování
Částku uveďte v CZK
Částku uveďte v CZK
Váš upřesňující stručný komentář k požadavku (jen pro interní použití při komunikaci s klientem)