PRŮŘEZ ÚSPORNÉHO DOMU – kompletní příprava projektové dokumentace

Komplexní řešení pro výstavbu úsporných a pasivních domů. Izolovaná základová deska, stavěna na připravném podkladu, bez kopání pasů. Rychlé řešení pomocí nových materiálů. Kvalitní pevná izolace hlavních nosných obvodových stěn o rozměrech 25 cm / 30 cm / 35 cm / 45 cm, bez tepelných mostů. V interiéru lze použít příčkovky o velikosti 13 cm.

Další součástí stavby jsou stropní izolační panely. Finální jsou nadkrokevní střešní izolační panely, které můžeme zvolit pro izolaci střechy. Doporučujeme konzultaci s našim projektantem pro efektivní výsledek.

VÝSTAVBY V ZAHRANIČÍ

Můžeme potvrdit, že projekty a následná realizace domů, které jsou odzkoušené po celém světě. Jak v náročnějších zimních oblastech, tak v subtropech, ve slaném, vlhkém prostředí u moře, na pláži, v horách. Všude již stojí nízkoenergetické a pasivní domy z této stavební technologie a víme, že budou sloužit investorům i pro příští generace!